ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಬಿ5829.14 CORNER1) ಗಿರೀಶ ವಿಠ್ಠಲ ಗೌಳಿ 2) ರಾಧಾಬಾಯಿ ಸೀತಾರಾಮ ಗೌಳಿಹರಾಜು0 24779130/04/2010