ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಸಿ5369CORNER1)ಆಶಾ ಗೋಕುಲ ಮಾಲಪಾಣಿ 2)ಗೋಕುಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಮಾಲಪಾಣಿಹರಾಜು0 221400029/11/2017