ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53204.53PDFಮನೋಹರ ವಿಠ್ಠಲ ಲಗಟಗೇರಿವಾಣಿಜ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕೆ0 363223/05/2016