ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
539834.5PDFಮಹಮ್ಮದನಿಜಾಮ ಅಬ್ದುಲರಜಾಕ ಮೋಮಿನಬಾಡಿಗೆದಾರ5215/1363226/08/2011