ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಬಿ1026.46.3CORNERಸದಾಶಿವ ಗಂಗಪ್ಪ ಮಲಘಾಣಮೂಲೆ ನಿವೇಶನ ಹರಾಜು  27602402/06/2010