ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
69ಬಿ11912PDFಶಕುಂತಲಾ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ಕಾಂಬಳೆಮುಖ್ಯಸ್ಥರು10199/ಎ/2ಡಿ900025/11/2015