ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
69ಬಿ401218PDF1)ರಾದಾಬಾಯಿ ಕೃಷ್ಣಾಜಿ ಚಿಲಾಪೂರ 2)ರಮೇಶ ಕೃಷ್ಣಾಜಿ ಚಿಲಾಪೂರ ಎಚ್-2 1)ಬಕಲಾವತಿ ದೃವರಾಜ ಚಿಲಾಪೂರ 2)ಭುವನೇಶ್ವರಿ ರವೀಂದ್ರ ಕುಲಕರ್ಣಿ 3)ರಾಜೇಂದ್ರ ದೃವರಾಜ ಚಿಲಾಪೂರ 4)ಅನಿತಾ 2) ಸುನೀಲಕುಮಾರ ತಂ ದೃವರಾಜ ಚಿಲಾಪೂರಮು.ಸ9285/1