ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
69ಬಿ92129PDF1)ನಾಗಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಚಿನ್ನಾಪೂರ 2)ಸಂತೋಷ 3)ಸತೀಶ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಚಿನ್ನಾಪೂರ ಹೆಚ್-1 1)ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಶರಣಪ್ಪ ಚಿನ್ನಾಪೂರ 2)ಯಮನಪ್ಪ ಬಸವರಾಜ ಬನಹಟ್ಟಿ 3)ಮಂಜುಳಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಹುನಗುಂಡಿ 4)ಸುನಂದಾ ಶಿವಪ್ಪ ಹಟ್ಟಿ 5)ಬಸಮ್ಮ 6)ಶಿವಾನಂದ 7)ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ಶರಣಪ್ಪ ಚಿನ್ನಾಪೂರ 8)ಸಾವಿತ್ರಿ ಕುಮಾರ ಶಿರೂರ ವಗೈರೆಮು.ಸ3193ಎ/1ಎ/11