ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
69ಸಿ51218PDFಮಕ್ರಮಹುಸೇನ 2)ಅಬ್ದುಲಖಾದರ 3)ಬಸೀರಅಹ್ಮದ ಹುಸೇನಸಾಬ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ವಗೈರೆಮುಖ್ಯ ಸಂತ್ರಸ್ಥರು3135/ಬಿ4320007/04/2017