ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
69ಸಿ151218PDFವೀಣಾ ಕೃಷ್ಣರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿಮುಖ್ಯ ಸಂತ್ರಸ್ಥರು22024320010/04/2017