ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
69ಸಿ161218PDFಫಕೀರಸಾಬ ಚೋಟೆಸಾಬ ಚೌದರಿಮುಖ್ಯ ಸಂತ್ರಸ್ಥರು3282/14320005/10/2017