ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
69ಸಿ241218PDFಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಹಣಮಶೆಟ್ಟಿಮುಖ್ಯ ಸಂತ್ರಸ್ಥರು3386/24320005/10/2017