ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
69ಸಿ541218PDFಮುರಳೀಧರ ಉರ್ಫ ಮೋಹನ ತಮ್ಮಣ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಕಾವೇರಿಮುಖ್ಯಸ್ಥರು2200/34320031/03/2017