ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
69ಡಿ51524PDFಕೇಸರಿಬಾಯಿ ರವೀಂದ್ರ ಲೆಂಗಡೆಮಖ್ಯ ಸಂತ್ರಸ್ಥರು3424/18640001/04/2017