ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
6931827PDFವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಂಜುನಾಥ ಪವಾರಮುಖ್ಯಸ್ಥರು3529/212420020/12/2013