ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
69142718PDF1)ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ನಾರಾ 2)ಲಲಿತಾ ಮನೋಹರ ನಾರಾ 3)ಮಹಾಂತೇಶ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ನಾರಾಹಕ್ಕು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರ