ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
69161827PDFವಿವೇಕಾನಂದ ಗುರುಪುತ್ರಪ್ಪ ವಂದಾಲಮುಖ್ಯಸ್ಥರು3147/11800007/04/2017