ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
364998CORNERಬಸಪ್ಪ ಬಾಬಣ್ಣ ಬಂಡಿವಡ್ಡರಅತೀಕ್ರಮಣ10271ಅ016/06/1999