ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
365198PDFಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ರಂ. ಬಂಡಿವಡ್ಡರಅತೀಕ್ರಮಣ10271ಅ018/10/2001