ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
36ಎ.ಸ್ಪೆ68128PDFತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಭೀಮಪ್ಪ ಬಂಡಿವಡ್ಡರಅತೀಕ್ರಮಣ10271ಅ001/11/2000