ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
36ಬಿ36129PDFಸಿದ್ದಯ್ಯಾ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಮಠಬಾಡಿಗೆದಾರ10223/ಎನ್‌/9270012/05/2001