ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
36ಬಿ38129PDFಚಂದ್ರಶೇಖರ ವಿ. ಸೂಳಿಕೇರಿಬಾಡಿಗೆದಾರ10219/ಎಫ್‌270013/02/2002