ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
36ಬಿ.ಸ್ಪೆ44169PDFನಾಗಪ್ಪ ಈರಸಂಗಪ್ಪ ಅಬಕಾರಿಬಾಡಿಗೆದಾರ10223/ಎನ್‌/9540003/02/2002