ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
36ಬಿ47129PDFಗಿರಿಯವ್ವ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಂಡಿವಡ್ಡರಅತೀಕ್ರಮಣ10271ಅ024/06/2002