ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
36ಸಿ401812PDFನೀಲಾ ವಿ. ಪವಾಡಶೆಟ್ಟಿಬಾಡಿಗೆದಾರ10192ಅ/ಎಸ್‌/41368015/12/2000