ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
36ಡಿ172415PDFಸಂಜೀವ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ ನರಗುಂದಮುಖ್ಯಸ್ಥ10217/ಅ/1/72736023/01/2001