ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
403098PDFಹುಸೇನಸಾಬ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಸುಣಗದಅತೀಕ್ರಮಣ10218/ಎಲ್‌029/11/1999