ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
405298CORNERಚಿದಂಬರ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಕುಲಕರ್ಣಿಮುವಮಗ10221ಅ/1ಅ/9540029/04/2000