ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
4016398CORNERಮಹ್ಮದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್‌ ಇಬ್ರಾಹಿಂಸಾಬ ಕೆರೂರಬಾವಮಗ10221ಬಿ540008/11/2001