ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
40ಬಿ86129CORNERಗಂಗಾಧರ ಚನ್ನಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜಾಡಗವಡರಹರಾಜು  23366527/02/2006