ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
40ಸಿ31812PDFಬಸವರಾಜ ತಂ ಭೀಮಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನವರಖರೀದಿದಾರರು0 013/06/2013