ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
421498CORNERಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂ ಶಿವಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ ಖರೀದಿದಾರರು0 013/03/2014