ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
422598PDFಗೋವಿಂದಪ್ಪ ತಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅಮಲಝರಿಖರೀದಿದಾರರು0 004/04/2013