ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
423998CORNERಅಬ್ದುಲರಜಾಕ ಕಾಲೇಸಾ ಕಲಾಲಬಾವಮಗ10221ಅ/1ಅ/8540030/11/2000