ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
424598CORNERದ್ರಾಕ್ಷಾಯಣಿ ನಿಂಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠಬಾಡಿಗೆದಾರ10223ಜೆ021/10/2000