ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
42ಎ.ಸ್ಪೆ66128PDFಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಅಂಬಿಗೇರಬಾ.ಕು.ವ.ಮಗ10194/ಎ/16720002/11/2011