ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
429098CORNERರವೀಂದ್ರಕುಮಾರ ಬಸಪ್ಪ ದೊಡಮನಿಬಾವಮಗ10223/ಎನ್‌/15540010/05/2000