ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
4210398CORNERಅಬ್ದುಲಅಜೀಜ ಮಹ್ಮದಹನೀಫ ಮೋತಿವಾಲಾಮೃತ್ಯು ಪತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ