ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
4210598CORNER(ಶಾಂತವ್ವ ಸಾಲಿಮಠ) ಭೀಮಸಿ ನಿಂಗಪ್ಪ ಮೇದಾರ ಉರ್ಫ ತುಳಸಿಗೇರಿಅತೀಕ್ರಮಣ10ಬಿಟಿಡಿಎ ನಂ.90 ರಿಂದ 251018/09/2000