ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
4216098PDFಮುರಗೇಶ ಶಿವಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿಅತೀಕ್ರಮಣ10221ಅ/1ಅ021/08/2002