ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
4218098CORNERಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಬುಜಂಗರಾವ ಜಾಧವ ವಗೈರೆಅತೀಕ್ರಮಣ10241021/08/2000