ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
4218798PDFಶಿವಪ್ಪ ತಂ ಪೀರಪ್ಪ ಚವ್ಹಾಣ ಉರ್ಫ ಲಮಾಣಿ ಖರೀದಿದಾರರು0 018/07/2014