ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
42ಸಿ121812PDFಕನಕಪ್ಪ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ದಾಸರಬಾಡಿಗೆದಾರ10221ಅ/1ಅ/8ಅ1368024/04/2002