ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
42ಸಿ.ಸ್ಪೆ271818PDFಸುರೇಶ ರಾಮಚಂದ್ರ ಜೋಶಿಬಾಡಿಗೆದಾರ10178ಅ,1762394016/05/2008