ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
42ಸಿ301812CORNERಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ತಾ. ಕುಲಕರ್ಣಿಬಾಡಿಗೆದಾರ10218ಡಿ1368009/11/2002