ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
42ಸಿ441812PDFಸತ್ಯಾನಂದ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಪಾತ್ರೋಟಿಬಾಡಿಗೆದಾರ1366,376ಅ1368024/10/2002