ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
42ಡಿ92415PDFಸರೋಜಿನಿಬಾಯಿ ಸುರೇಶರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿಮುಖ್ಯಸ್ಥ10222ಎಲ್‌2736006/01/2001