ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
42ಡಿ112415PDFಶಿವಲಿಂಗವ್ವ ಪರಸಪ್ಪ ಜಮ್ಮನಕಟ್ಟಿ 2) ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಗಂ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಜಮ್ಮನಕಟ್ಟಿ 3) ಶೋಭಾ ಗಂ ವಿಠ್ಠಲ ಕೆಂಪಣ್ಣವರ 4) ರಾಘವೇಂದ್ರ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಜಮ್ಮನಕಟ್ಟಿ 5) ಮಂಜುನಾಥ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಜಮ್ಮನಕಟ್ಟಿ ವಾರಸಾ10223ಆಯ್‌008/09/2015