ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
42ಡಿ122415PDFಯಲ್ಲವ್ವ ನಿಂಗಪ್ಪ ಜಮ್ಮನಕಟ್ಟಿಮುಖ್ಯಸ್ಥ10223ಆಯ್‌2736029/11/1999