ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
42ಡಿ172415PDFಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ಗುರಪ್ಪ ಮಿಕ್ಕಲಮುಖ್ಯಸ್ಥ10223/ಎನ್‌/162736025/07/1999